SU YALITIMI UYGULAMA ALANLARIMIZ

  • Drenaj
• Temel
• Toprak Altı Perde Yalıtımı
• Teras Yalıtımı
• Teras / Otopark Peyzaj Altı Yalıtımı
• Derelik Yalıtımı
• Islak Hacim
• Su Deposu
• Havuz
• Asansör Kuyuları
• Kuyu Temellerinin Yalıtımı
• Dilatasyonlar
• Enjeksiyon
• Fore Kazık Başları

 

Su Yalıtımı

DOĞRU ÇÖZÜM, DOĞRU YALITIM

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması, ancak yapı iyi tasarlanmış, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması, yalıtım ile sağlanabilir.

Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve binaların taşıyıcı sistemini yangın, gürültü, su, iklim koşuları (yaz-kış, gece-gündüz), kar, yağmur gibi yağışlar ve benzeri iç ve dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde sağlamaktadır.

Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması, insan sağlığı için ne kadar önemli ise, yapının dış etkenlere karşı korunması da, içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olması beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Image

SU YALITIMI NEDİR?

Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit ‘’SU’’ dur.

Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine, beton bütünlüğünün bozularak çatlak ve kırılmaların oluşmasına yol açar. Ayrıca insan sağlığına zararlı küf, mantar ve benzeri organik maddelerin oluşumuna sebep olur.

Yapılar; yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi, toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı, yapının üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı ve basınçsız yeraltı suları nedeniyle suya maruz kalırlar.

Suyun yukarıda sayılan yollarla yapı sağlığını ve konforunu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi önlenebilir.

Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan uygulamalara ‘’SU YALITIMI’’ denir.

SU YALITIMININ FAYDALARI

Doğru olarak yapılacak su yalıtımı;

● Yapınızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasını ve taşıma kapasitesinin düşmesini önler, binanın depreme karşı güvenliğini sağlar. (Yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki su yalıtımsız korozyona uğramış bir binada betonun içindeki taşıyıcı demirler 10 yıl sonunda donatı başlangıçtaki taşıma kapasitesinin %66’sını kaybetmektedir.)

● Binalarda bakteri ve küf oluşmasını engeller.

● Suyun çatılardan veya tavanlardan damlamasını, bodrumları basmasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

● Yapıların bakım giderlerini azaltır.

● Su depolarında ve havuzlarda su kaçaklarını önler ve su kalitesini korur.

SU YALITIMININ UYGULANDIĞI YERLER

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elamanlarını kapsaması gerekir.

Su yalıtımı;

● 
Bir sistemdir. Yapının uygulama projesi safhasında tasarlanması, detaylandırılması gerekmektedir. Doğru detay + nitelikli malzeme (detaya uygun) + bilgili ve belgeli ustalarla yapılan sağlıklı uygulama ana unsurlarıdır.

● Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılara,

● Banyo, lavabo ve wc gibi ıslak hacimlere,

● Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, havuz ve suni gölet gibi yapılara uygulanır.

TAŞINMAZ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN SU YALITIMI İLE İLGİLİ SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Taşınmaz satın alırken veya kiralarken, cevap bulmanız gereken soruları şöyle sıralayabiliriz:

1 - Teras veya eğimli çatılarda su yalıtımı yapılmış mı?

Binanın en üst katında veya çatı katındaki tavan ve duvarlarda su izleri, sıva kabarıklıkları, çatlaklar yapıda su yalıtımı yapılmadığını gösterir.

2 - Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su yalıtımı yapılmış mı?

Binaların ara katlarındaki tavan ve duvarlarda su izleri, sıva kabarıklıkları, çatlaklar yapıda su yalıtımı eksikliğini gösterir. Kiralayacağınız veya satın alacağınız taşınmazın tavanındaki sorunlar üst komşunuzun doğru su yalıtımı yaptırmamış olduğunu gösterir. Alt katın tavanından oluşmuş olan sorunlar ise sizin alacağınız veya kiralayacağınız taşınmazın su yalıtımı sorunlarını işaret eder.

3 - Yapının temelinde su yalıtımı yapılmış mı?

Binanın bodrumunda perde duvar, kiriş yada kolonlarda su izleri, çatlaklar, su ve nemden kaynaklanan siyah lekeler yada pamukçuklar yapının temelinde su yalıtım problemi olduğunu gösterir. Temellerde yapılan su yalıtımı uygulamaları, betonun ve demirlerin taşıma özelliğini korumasına yardımcı olduğundan deprem güvenliği sağlar. Binanın temellerine sonradan su yalıtımı yapılarak binanın suyun zararlı etkilerinden korunmasının mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

4 - Yapı etrafında, topraktan gelen suyu uzaklaştıracak olan bir drenaj sistemi var mı?

SU YALITIMI NASIL YAPILIR?

Su yalıtımı, yapılarımızda suyun girebileceği temel, çatı gibi detaylara suyun zararlı etkilerinden koruyacak ve suyu uzaklaştıracak şekilde su geçirmeyen malzemelerin uygulanmasıyla yapılır. Uygulamalarda; polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılır. Yalıtım uygulamasıyla binaya nüfuz edemeyen su; süzgeçler ve yağmur suyu drenaj (tahliye) boruları ile yapıdan uzaklaştırılır.

SU YALITIMI NE KADAR SÜREDE YAPILIR?

Su yalıtımının en ekonomik ve sağlıklı uygulaması, inşaat sırasında yapılmasıdır. Su yalıtımı uygulama detaylarının ve malzeme seçiminin, bina tasarım halindeyken yapılmış olması ve projelerde belirtilmesi gerekir. İnşaat süresini en fazla birkaç gün uzatan bu uygulamalarda yapının temeli, temel perde duvarları, çatısı ve ıslak hacimlerinin (wc, banyo vb.) su geçirmemesi sağlanır. Halen kullanılan binalarda gerçekleştirilecek su yalıtımının süresi ise uygulama yöntemine, binanın yapısal durumuna, mevsim koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

SU YALITIMININ ÜLKEMİZE FAYDALARI

Su yalıtımı, zemin üstündeki yapı elemanlarını yağışın zararlarından; zemin altındaki kısımlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korur. Böylece yapı, başlangıç aşamasında tasarlandığı taşıma kapasitesini zamanla kaybetmez. Binaların suyun zararlı etkilerinden korunması su yalıtımı ile mümkün olduğundan, uzun ömürlü ve dayanıklı yapılar elde edilir.

Türkiye’nin deprem ülkesi olması, binalarda su yalıtımı uygulamalarının önemini bir kat daha artırmaktadır. İstanbul’da 1999 depreminin ardından resmi kurumlarca yapılan incelemelerde 55 bin 651 konut ve işyerinin %79’u hasarlı bulundu. Çeşitli seviyelerde hasarlı bulunan bu binaların %64’ünde korozyon tespiti yapıldı.

Su yalıtımı ile binalarımız deprem riskine karşı güvende olur.

Su yalıtımı ile binaların taşıyıcı sistemlerinin ekonomik ömrü uzamakta ve böylece depremlerde can ve mal kaybının azalması sağlanabilmektedir.

“Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği” ile çerçevesi çizilen su yalıtım uygulamalarının doğru olarak yapılmasıyla ağırlıklı betonarme olarak tasarlanan yapılarımız, tasarım ömürleri boyunca güvenli ve konforlu bir hizmet sunabilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

● Binalarda su yalıtım uygulaması zorunlu mudur?

27 Ekim 2017 tarih ve 30223 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan ve 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’’ gereğince bu tarihten sonra yapılan binaların tamamında su yalıtımı yapılması zorunludur.

● Binamızın zemininden su çıkmıyor, temeline su yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı?

Yapılar sadece inşa edildikleri zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı sularına maruz kalmazlar. Meydana gelen yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, yapıların suya maruz kalmasına neden olur. Hatta bazen iklimsel şartlar ve/veya çevredeki yapılaşma sebebi ile yeraltı sularının hareketi ve seviyesi değişebilir.

Bina inşaatının tamamlanmasının ardından su yalıtımsızlık dolayısıyla yapının toprak altında kalan kısımlarında su basması ve nem problemleri ile karşılaşılmaması için, temel çukuru kazılırken zeminden su çıkmaması durumlarında, yer altı su seviyesinin kritik seviyede olmaması durumunda bile mutlaka temellerde su yalıtımı yapılmalıdır.

● Seramik kaplama yaptırarak su yalıtımı yaptırabilir miyiz?

Seramik, su geçirmeyen bir kaplama malzemesidir; fakat bir su yalıtım malzemesi değildir. Su yalıtımı uygulamaları, kesintisiz olarak su yalıtım malzemeleri ile yapılır. Banyolarda yapılan fayans ve seramik uygulamaları, birçok karonun yan yana dizilmesi ile yapılmaktadır. Birbiriyle temas eden karoların birleşim yerleri suyun geçebileceği yüzeyleri oluşturur. Bu sebeple seramik karolar ile yapılan uygulamalarda su yalıtımı sağlanamaz. Su yalıtımı sağlamak için, önce tekniğine uygun olarak su yalıtım malzemeleri uygulanır ve tüm işlemler tamamlandıktan sonra üzerine seramik kaplanarak uygulama tamamlanır.

● Çatımızda kiremit veya şingıl bulunuyor, su yalıtımı yaptırmama gerek var mı?

Kiremit, şingıl vb. malzemeler çatı kaplama malzemeleridir. Çatı kaplamaları su geçirmeyen malzemelerden yapılsa da, çok sayıda küçük kiremitlerin birleşim yerleri suyun geçebileceği boşluklar oluşturur. Ayrıca, rüzgâr veya çatıda yapılan işlemler dolayısıyla kiremitlerin kırılması da olasıdır. Çatı kaplamaları kesintisiz olarak uygulanamadıklarından su yalıtımı sağlamaz. Dolayısıyla çatılarda su yalıtımı, kiremit veya şingıl gibi çatı kaplama malzemelerinin altına mutlaka su yalıtım malzemelerinin kesintisiz olarak uygulanması ile sağlanır.

● Çatıda sadece dairemizin bulunduğu tarafta su yalıtımı yaptırmak yeterli olur mu?

Su yalıtımı çatının tümüne uygulanmalıdır. Su yalıtımı yapılmayan yerden yalıtım yapılmış alana su girebileceği için tüm çatının su yalıtımının yapılması gerekir.

● Su yalıtımı binaları depreme karşı güvenlik altına alır mı?

Depremde binaların yıkılma nedenlerinden biri de, su yalıtımı olmayan yapıların taşıyıcı kısımlarının suya maruz kalarak zayıflamasıdır. Bu sebeple, inşaat aşamasında su yalıtımı yapılan binalarda zemine uygun inşaat tekniğinin gerçekleştirilmesi, uygun yapı malzemelerinin kullanılması ve binanın taşıyıcı kısımlarına kullanım sırasında zarar verilmemesi durumunda su yalıtımı uygulamaları, binaların depreme karşı dayanıklılıklarını korumasını sağlar.

● Su yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilir miyim?

Binanız mutlaka uzmanlar tarafından incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik su yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca yapılmalıdır.

Herşeyden önce güven Yalıtım uzmanı mı arıyorsunuz

 

Firmamız proje, danışmanlık ve uygulama hizmetlerinin yanı sıra, satış sonrası destek ve servis hizmetleriyle müşterilerine çözüm yolu sunmaktadır. Projelendirme için talep formunu doldurabilir veya iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz