SES YALITIMI

Yaşadığımız konut, okul, işyeri vb. binalar ile çevreyi istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak; kayıt stüdyoları, sinema, konser salonu vb. mekânları istenmeyen seslerden yalıtarak gerekli kullanım koşullarını oluşturmak; jeneratör, hidrofor, kalorifer vb. gürültülü mahalleri yalıtarak çevreye yaydıkları gürültüyü azaltmak amacı ile yapılan uygulamadır.

Ses Yalıtımı Uygulama Alanlarımız

• Dış Cephe Ses Yalıtımı
• Döşeme Ses Yalıtımı
• Makine Odası Ses Yalıtımı
• İç Perde Ses Yalıtımı
• Asansör Ses Yalıtımı
• Aküstik Ses Yalıtımı
Ses Yalıtımı

DOĞRU ÇÖZÜM; DOĞRU YALITIM

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması, ancak yapı iyi tasarlanmış, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması, yalıtım ile sağlanabilir.

Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve binaların taşıyıcı sistemini yangın, gürültü, su, iklim koşuları (yaz-kış, gece-gündüz), kar, yağmur gibi yağışlar ve benzeri iç ve dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde sağlamaktadır.

Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması, insan sağlığı için ne kadar önemli ise, yapının dış etkenlere karşı korunması da, içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olması beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Image

SES YALITIMI NEDİR?

Gürültü; düzensiz yapılı, farklı frekans bileşenlerine sahip ve genellikle zamana göre değişken olan istenmeyen ses topluluğudur. Kısaca “rahatsız edici ses” olarak tanımladığımız gürültü, günümüzde, özellikle kentleşmenin plansız yürüdüğü bölgelerde, insan sağlığına ve konforuna zarar veren en önemli etkenler arasındadır.

Çevredeki bir fabrikanın çıkardığı rahatsız edici sesler, havaalanı çevresindeki yerleşim bölgesinde duyulan şiddetli gürültü, satıcı sesleri, komşudan gelen konuşmalar insanlar tarafından farklı dozlarda gürültü olarak algılanır ve rahatsızlık verir.

Ses yalıtımı, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar.

Gürültü pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. İnsan gürültüyü zamanla kanıksamış olsa bile zararları artarak devam edecektir. Gürültü; insanlar üzerinde görülen sinirlilik, uyku bozukluğu, dolaşım sistemi bozuklukları, çeşitli vücut salgılarında anormallik gibi rahatsızlıkları, hamile bayanlarda erken doğum ve düşük gibi problemleri tetikleyebilmektedir. Üstelik gürültü sonucu oluşan işitme kayıplarının ilaçla veya cerrahi bir müdahale ile tedavisi bulunmamaktadır. Özellikle uzun süreler yüksek gürültüye maruz kalanlarda kalıcı işitme kayıpları (sağırlık) oluşmaktadır.

İstenmeyen ve rahatsızlık hissi veren gürültüye karşı yapılan ses yalıtımı:

● 
Yaşanan ortamı istenmeyen seslerden yalıtarak gürültünün zararlı etkilerinden korunmak,

● Gürültülü alanlardan çevreye yayılan sesi azaltmak,

● Sinema, kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun kullanım koşulları oluşturmak amacı ile yapılan uygulamalardır.

SES YALITIMININ FAYDALARI

Doğru olarak yapılacak ses yalıtımı;

● 
Stresin de başlıca kaynağı olan gürültünün zararlı etkenlerden korunarak sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasını sağlar.

● İşyerlerinde gürültü, çalışanların verimini düşürmekte ve hatta fabrika, imalathane gibi endüstriyel tesislerde dikkat dağılması sonucunda iş kazaları meydana gelmektedir. Dolayısıyla ses yalıtımı, çalışanların iş veriminin artması ve iş kazalarının azalmasını sağlar.

● Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda gürültünün çocuklarda uzun dönemli hatırlama ve kavrama yeteneklerinin azalmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Ses yalıtımı, gürültünün eğitim kalitesini azaltıcı etkisini ortadan kaldırır.

SES YALITIMININ UYGULANDIĞI YERLER

Ses yalıtımı;

● 
Konutlar, okul, hastane, yurt, otel, işyeri gibi, gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanların duvar, döşeme, çatı, kapı, pencere ve tesisat elemanlarına,

● Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken jeneratör, hidrofor, kalorifer dairesi gibi alanların ve yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb. mekânların duvar, döşeme, tavan, pencere, kapı ve tesisat elamanlarına,

● Sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu gibi kullanım koşulu sese bağlı alanların duvar, döşeme, çatı, kapı, pencere ve tesisat elemanlarına yapılmalıdır.

TAŞINMAZ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN SES YALITIMIYLA İLGİLİ SORMANIZ GEREKEN SORULAR

Taşınmaz satın alırken veya kiralarken, cevap bulmanız gereken soruları şöyle sıralayabiliriz:

● Taşınmaz duvarlarına ses yalıtımı yapılmış mı?

Kiralamayı veya satın almayı düşündüğünüz mekânın içerisinde kapılar kapalı durumda iken yan mekânlardan gürültü gelmesi, binanın duvarlarında ses yalıtımı yapılmadığını gösterir.

● Taşınmaz tavan ve döşemesine ses yalıtımı yapılmış mı?

Kiralamayı veya satın almayı düşündüğünüz mekânın üst katından eşya sürükleme, ayak sesi gibi darbe kaynaklı sesler ile konuşma, TV ve müzik gibi hava kaynaklı sesler duyuluyorsa, tavanınızda ses yalıtımı olmadığı anlaşılır.

Benzer şekilde, alt komşunuzun hava ve darbe kaynaklı seslerinin duyulması döşemenizde ses yalıtımı uygulamalarının yer verilmediğini gösterir. Bu durum ileride ciddi bir tadilat yaptırmanızı gerektirebilir.

● Cam ve doğramalarda ses yalıtımı var mı?

Pencereler kapalı durumda iken, binanızın çevresindeki trafik ve benzeri gürültüler içeride duyuluyorsa, meydana gelen rahatsızlık derecesine bağlı olarak pencerelerinizin sızdırmazlığının gözden geçirilmesi, camlar tek cam ise; yalıtım camı üniteleri ile değiştirilmesi, camlar yalıtım camı (çift cam) ise; ses yalıtımı yüksek özel yalıtım camı üniteleri ile değiştirilmesi gerekebilir.

Cam üniteleri değişimine ek olarak duvar ve pencere kenarlarında çatlak ve boşlukların kapatılması; açılan pencere kanatlarında sızdırmazlığın sağlanması ve diğer cephe elemanlarının gürültü yalıtım performanslarına da dikkat edilmesi etkili bir çözüm için ayrıca gerekli olan bir unsurdur.

● Binanın yakın çevresindeki arazi kullanımı konusunda bilgi edindiniz mi?

Havalimanı, çocuk oyun alanı ve otoyol gibi arazi kullanımları önemli gürültü kaynaklarıdır.

● Tesisatlarda ses yalıtımı yapılmış mı?

İçerisinde bulunduğunuz mekânın – işyeri, konut gibi – ısıtma veya soğutma sistemi ile sıhhi tesisatlarından bina içerisine rahatsız edici seslerin taşınması, tesisat elamanlarınızda ve bu elemanların duvar veya döşemeyi delip geçtiği yerlerde yalıtım önlemi alınmadığını gösterir.

SES YALITIMI NASIL YAPILIR?

Genel olarak ses yalıtımı uygulamalarının inşaat aşamasında yapılması tercih edilir. İstenen ses yalıtımı performansına çoğunlukla tek bir ürün ile ulaşılamaz. Düşük frekanslı sesler uzun dalga boylarına sahiptir ve “bas ses” olarak adlandırılır. Yüksek frekanslı olan ”tiz ses”lerin ise dalga boyları oldukça kısadır. Dolayısıyla bas ve tiz seslere yönelik olarak; kütlesiyle ses geçişine karşı koyan malzemeler ile ses yutucu özelliğe sahip malzemeler birlikte kullanılmalıdır.

Komşu iki mekân arasındaki duvar, döşeme ve tavan gibi yapı elemanlarında ses geçişini azaltmak için ortak yapı elamanının birbiri ile temas etmeyecek şekilde iki katmandan oluşturularak bölünmesi ve araya yay görevi görecek ses yutucu malzemeler yerleştirilmesi gerekmektedir.

Böylelikle, birinci katmandan kısmen geçebilen ses dalgaları ses yutucu malzemenin içerisinden geçerken büyük ölçüde yutulur ve ikinci katmanın da kütlesinden kaynaklanan dirence maruz kalarak ses geçişi azaltılır.

Katlar arasında ise durum biraz daha farklıdır; döşeme üzerine etkiyen darbe, döşemeyi titreştirerek alt katta ses oluşumuna sebep olur. Bunu engellemek için döşeme üzerine darbe etkisinin geçişinin azaltılması gerekmektedir. Çözüm ise, şap ile döşemenin gerçek anlamda yay gibi çalışacak, düşük dinamik sertliğe sahip bir malzeme ile ayrılarak, darbenin yüzer şap üzerinde kalmasını, döşemeye etkisinin en az seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

Camlarda ses yalıtımı ise;

● 
Tek cam kullanılan yerlerde:

Cam kalınlığının arttırılması, lamine cam kullanılması, yüksek gürültü düzeyine sahip yerlerde etkin gürültü kontrolü sağlamak için akustik lamine cam kullanılması,

● Yalıtım camı kullanılan yerlerde:

Yalıtım camı oluşturan camların farklı kalınlıklarda seçilmesi, yalıtım camı bünyesinde lamine cam kullanılması, yüksek gürültü düzeyine sahip yerlerde etkin gürültü kontrolü sağlamak için yalıtım camı bünyesinde akustik lamine cam kullanılması, gibi yollar ile sağlanabilir.

İki ayrı doğrama ile minimum 100mm aralıklı monte edilmiş iki ayrı camlama sisteminin aynı pencerede kullanılması da çözüm olarak tercih edilebilir.

SES YALITIMI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

● Gürültülü alanlarda ses yalıtımı zorunludur.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca; imar alanları gürültü seviyesine göre dört ana gruba ayrılmaktadır.

Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 55 dB (A)’nın  altında olduğu A kategorisi imar alanlarında; planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü öncelikli değildir.

Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 55-64 dB (A) arasında olduğu B kategorisi imar alanlarında; çok ve orta derecede kullanımlar için planlama kararları ve tesis kurma izni verirken çevresel gürültü faktörü değerlendirilir ve arka plan gürültüsü koruyacak şekilde yalıtım önlemleri alınır.

Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 64-74 dB (A) arasında olduğu C kategorisi imar alanlarında; çok duyarlı kullanımlar için planlama kararları ve tesis kurma izni verilmez. Ancak, kamu yararına izin verilmesinin zorunlu olduğu hallerde arka plan gürültüsünü arttırmayacak şekilde gerekli yalıtım önlemlerinin alınması koşuluyla planlama kararları ve tesis kurma izni verilir.

Gündüz ölçülen gürültü düzeyinin 74 dB (A)’nın üzerinde olduğu en gürültülü D kategorisi imar alanlarında ise; çok ve orta derecede kullanımlar için planlama kararları ve tesis kurma izni kesinlikle verilmez.

● Binanın Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2017 tarihinden yayımlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Binaya yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için uygulaması mecburi olan bu Yönetmelikle genel olarak ses yalıtımı uygulamalarının önemi artmış, “akustik uzman”, “akustik proje” ve “akustik performans belgesi” kavramları hayatımızda yer almıştır. Yönetmelikle yeni yapılacak binalarda en az C akustik performans sınıfı aranmaktadır. Mevcut binalarda esaslı tadilat bulunulması veya kullanım amacının değişmesi durumunda ise etkilenen bölümlerde en az D akustik performans sınıfı sağlanması gereklidir. Yönetmeliğe göre kamuya açık mekânların bulunduğu ve farklı kullanımları içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımlar içeren binalar ile A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binaların ses yalıtım ve akustik projeleri, mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanır. A veya B akustik performans sınıfındaki binalar için akustik performans belgesi düzenlenir. Buna karşılık bodrum katı ve çatı arası dışında en çok dört katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2000 m²’yi geçmeyen yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanması şartı aranmamaktadır. Bu yapılarda ve işlerde; ilgili proje müellifince hazırlanacak veya hazırlatılacak mimari akustik raporuna uygun olarak yapılması şart koşulmaktadır.

● Binanın Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile;

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek,

En iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis işletmelerde iç mekânlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları belirlenmektedir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği birbirlerini tamamlayan mevzuatlardır.

SES YALITIMININ ÜLKEMİZE FAYDALARI

Gürültü, çağımızda çevre kirliliğinin bir boyutu olarak önemli bir sorun oluşturmakta ve nedeni ilk anda tespit edilemeyen birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Ses yalıtımı ile ilgili çalışmalar ve gürültü denetimi, sağlıklı ve huzurlu bireyler, temiz bir çevre, dikkat ve iş veriminin arttırılarak iş kazalarının önlenebilmesi konularında gerek ülkemiz, gerekse insanlarımız için büyük önlem taşımaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

● Ses şiddeti nedir, nasıl ifade edilir?

Ses şiddeti, birim zamanda birim alana gelen ses enerjisi miktarıdır. Büyüklük olarak ise dB (desibel) ile ifade edilir. Ses seviyesi ile ilgili şu önerileri verebiliriz:

 

Ses kaynağı ve Konumu

Ses Basınç Seviyesi dB(A)*

Kalkış halindeki uçak (25m mesafede)

: 140 dB(A)

Yol kazısı (7m mesafede)

: 90 dB(A)

Çalar saat zili (1m mesafede)

: 80 dB(A)

50 km/h hızla giden otomobil için

: 70 dB(A)

Normal konuşma (1m mesafede)

: 50 dB(A)


* dB(A) İnsan kulağının duyarlı olduğu frekans aralığı için “ses basınç seviyesi”ni ifade eder.

● İç mekânlarda izin verilen gürültü düzeyleri nelerdir?

Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre, akustik performans sınıfına bağlı olarak bazı binalar için izin verilen iç mekân gürültü düzeyi sınır değerleri aşağıda verilmiştir. Tüm bina türleri için Yönetmeliğe bakılmalıdır. Yeni binalarda en az C sınıfı mevcut binalarda yapılan tadilatlarda ise tadil edilen veya kullanım amacı değiştirilen hacim en az D sınıfı şartlarını sağlaması gereklidir.

 

Bina işlevi

Mekân

Zaman Dizilimi

İç Gürültü Düzeyi Laeq (dB)

Gece:
23:00 - 07:00

AKUSTİK PERFORMANS SINIFI

Akşam: 
19:00 - 23:00

A

B

C

D

E

F

Gündüz:
07:00 - 19:00

Konut Binaları

Yatak Odaları

Gece

26

30

34

38

42

46

Yaşam Alanları

24 saat

31

35

39

43

47

51

Mutfaklar

24 saat

31

35

39

43

47

51

Eğitim Tesisleri

Derslikler

Gündüz - Akşam

31

35

39

43

47

51

Özel Derslikler

Gündüz - Akşam

36

40

44

48

52

56

İdari Odalar

Gündüz - Akşam

31

35

39

43

47

51

Spor Salonu

Gündüz - Akşam

41

45

49

53

57

61

Okuma Odaları

Gündüz - Akşam

31

35

39

43

47

51

Sirkülasyon Alanları

Gündüz - Akşam

41

45

49

53

57

61

Kreş-Oyun ve Yemek Alanları

Gündüz

36

40

44

48

52

56

Kreş-Yatak Odaları

Gündüz

26

30

34

38

42

46

Sağlık Tesisleri ve Yaşlı Bakım Evleri

Özel Hasta Odaları

24 saat

26

30

34

38

42

46

Çok Yataklı Odalar

24 saat

31

35

39

43

47

51

Ameliyathaneler

24 saat

31

35

39

43

47

51

Muayene-Tedavi Odaları

24 saat

31

35

39

43

47

51

Laboratuvarlar

24 saat

36

40

44

48

52

56

Sirkülasyon Alanları

24 saat

41

45

49

53

57

61

Büro ve İdari Binalar

Özel Odalar

Gündüz - Akşam

36

40

44

48

52

56

Açık Planlı Alanlar

Gündüz - Akşam

36

40

44

48

52

56

Toplantı Odaları

Gündüz - Akşam

31

35

39

43

47

51

Telekonferans Odaları

Gündüz - Akşam

26

30

34

38

42

46

Dinlenme Alanları

Gündüz - Akşam

36

40

44

48

52

56

Sirkülasyon Alanları

Gündüz - Akşam

41

45

49

53

57

61

Mahkeme Salonları

Gündüz

31

35

39

43

47

51

Konaklama Tesisleri

Yatak Odaları

Gece

26

30

34

38

42

46

Lokantalar

24 saat

41

45

49

53

57

61

Hizmet Destek Alanları

24 saat

46

50

54

58

62

66

Sirkülasyon Alanları

24 saat

41

45

49

53

57

61

Yurt Binaları

Yatakhane

Gece

26

30

34

38

42

46

Etüt Odası

Gündüz - Akşam

31

35

39

43

47

51

Yemekhane

24 saat

41

45

49

53

57

61

Sirkülasyon Alanları

24 saat

41

45

49

53

57

61

 

● Araç trafiği ve yayalar açısından yoğun bir cadde üzerinde oturuyorum. Ses yalıtımı ile gürültüyü engellemem mümkün mü?

Alınabilecek tedbirlerle komşu ve çevre gürültülerinden büyük ölçüde arındırılmış (azaltılmış) bir eve sahip olabilirsiniz. Özellikle camlarınızı akustik lamine içeren özel yalıtım camı üniteleri ile değiştirmenizi öneririz.

 ● Yan komşu dairenin gürültüsünü evimizde hissediyoruz. Bunu önlemek için ne yapmalıyız?

İki daire arasında ses yalıtımı uygulaması yaptırarak komşunuzun gürültüsünü engelleyebilirsiniz. Bu amaçla; duvar elemanlarının üzerine yay vazifesi gören, duvardan geri yansıyan seslerin yutulmasını sağlayan ses yalıtım malzemeleri profiller arasına yerleştirilir veya doğrudan duvar üzerine yapıştırılır ve önlerine kütle oluşturan ikinci bir iç yüzey kaplama malzemesi uygulanır. Böylelikle duvar elemanının “kütle-yay-kütle” prensibi ile ses iletim performansı iyileştirilebilir.

● Üst komşudan gelen gürültüye karşı ses yalıtım uygulamasını üst komşum mu ben mi yaptırmalıyım?

Ses yalıtımında temel kural, gürültü sorunlarının gürültünün yapıldığı yerde çözülmesidir. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edilmesi zorlaşır. Üst komşunuzdan kaynaklanabilecek ayak seslerine karşı önlem almak için en etkin çözüm komşunuzun döşemede önlem almasıdır. Komşunuzun uygulama yapmayı kabul etmemesi durumunda gürültü, duvar ve tavanınız vasıtasıyla yayılmış olacaktır. Bu sebeple, komşunuzdan kaynaklanan gürültü sorununuzun çözülebilmesi için, tavanda ve ortak kullanılan duvarlarda ses yalıtımı yaptırmanız gerekecektir.

● Üst komşumun konuşma ve ayak seslerini evimizde hissediyoruz. Bunu önlemek için ne yapmalıyız?

Konuşma, müzik vb. hava doğuşumlu seslere ilave olarak ayak sesi, eşya çekme sesi gibi darbe seslerinin de bitişik veya komşu mekânlara geçişinin önlenmesi için, tercihen üst komşunuzun döşemesine ses yalıtımı uygulaması yaptırması gerekir. Bu amaçla; yapılarda döşemelerin üzerine ses yalıtım malzemeleri serilir ve süpürgelik hizasına kadar duvarlara döndürülür.

Böylelikle insanların üzerinde hareket edecekleri veya ses dalgalarının temas edeceği döşemenin duvarlar ile teması kesilerek, ses yalıtım malzemelerinden oluşan bir nevi havuzun içerisine alınması sağlanarak doğrudan veya dolaylı yollardan ses iletimi ortadan kalkar. Üzerinde yürünen döşeme kaplamasının duvar elemanları ile herhangi bir bağlantısı olmadığından, bu sistemlere “yüzer döşeme” adı verilir.

Bu uygulamalarda kullanılacak olan malzemeler ses yalıtımı gereksinimlerine göre belirlenir. Müzik, konuşma vb. hava doğuşumlu sesler ile birlikte ayak sesi, eşya sürükleme sesi gibi darbe kaynaklı seslerin mahaller arasında geçişinin azaltılmasında muhtelif kalınlıklarda açık gözenekli ses yalıtım malzemeleri kullanılırken, sadece darbe seslerine karşı ise mm kalınlıklarında, dinamik sertliği düşük olan malzemeler kullanılır.

● Genleştirilmiş Polistren köpükten (EPS) imal edilen ürünler ile ses yalıtımı yapılabilir mi?

Piyasada yaygın olarak bulunan kapalı gözenekli EPS ürünler ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır. Hücresel yapısı bozularak dinamik katılık değeri iyileştirilmiş EPS levhalar (TS EN 13163’e göre EPS T sınıfı özel ürünler) aynı zamanda ses yalıtımı amacıyla da kullanılabilmektedir.

● Üçlü yalıtım camları daha iyi ses yalıtımı sağlar mı?

Üçlü yalıtım camlarının gürültü kontrol performansı, standart yalıtım camlarından daha iyi değildir.

● Camlar arasında rezonans (titreşim) oluşması halinde daha da kötü olabilir.

● Ses yalıtımının pratik yolu cam kalınlığının arttırılmasıdır.

Yalıtım camlarını oluşturan camların farklı kalınlıklarda seçilmesi, camlardan birinin lamine cam olması ses yalıtımına katkı sağlar.

Daha iyi ses yalıtımı için akustik lamine cam tek cam olarak veya yalıtım camı bünyesinde kullanılabilir.

● Ses yalıtımını kendi başıma yada tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirmiyim?

Binanız mutlaka uzmanlar tarafından incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik ses yalıtımı uygulamaları, akustik uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Herşeyden önce güven Yalıtım uzmanı mı arıyorsunuz

 

Firmamız proje, danışmanlık ve uygulama hizmetlerinin yanı sıra, satış sonrası destek ve servis hizmetleriyle müşterilerine çözüm yolu sunmaktadır. Projelendirme için talep formunu doldurabilir veya iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz